அனைத்து பகுப்புகள்

கருவிகள்

முகப்பு>தயாரிப்புகள்>HFNC>கருவிகள்

தயாரிப்புகள்

பொருளின் பண்புகள்

呼吸 管路 (

தயாரிப்பு காண்பிக்கிறது
விசாரனை
0
விசாரணை கூடை
    உங்கள் விசாரணை வண்டி காலியாக உள்ளது