அனைத்து பகுப்புகள்

பாகங்கள் & நுகர்பொருட்கள்

முகப்பு>தயாரிப்புகள்>உட்செலுத்துதல் மேலாண்மை>பாகங்கள் & நுகர்பொருட்கள்

தயாரிப்புகள்

பொருளின் பண்புகள்

     Built-in heater (optional): It can heat the infusion pipeline, and the temperature can be adjusted from 26° to 40° to meet different infusion environments.

输液泵加温器

ஹீட்டர் நிறுவல்

图片 1

Install the infusion line into the slot in the infusion warmer

图片 2

Gently close the door of the infusion warmer

图片 3


தயாரிப்பு காண்பிக்கிறது
விசாரனை
0
விசாரணை கூடை
    உங்கள் விசாரணை வண்டி காலியாக உள்ளது