ប្រភេទទាំងអស់

របាំងម៉ាស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>របាំង CPAP / BIPAP>របាំងម៉ាស់

ផលិតផល

full face mask for cpap machine
របាំងមុខពេញអេហ្វអឹមភីអេហ្វភីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភីភី

របាំងមុខពេញអេហ្វអឹមភីអេហ្វភីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភីភី


លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

图片 1

图片 2


Anti-sliding Headgear with High-quality
·Ideal elasticity and air permeability to fulfill fantastic comfort,suitable for sensitive skins
·Stylish and strong enough to fit all kinds of head sha-pes
·Have passed BlOC testing to verify good biologicalcompatibility,Export to thousands of countries,like European countries,Japan,etc
图片 3
图片 4


ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ