ប្រភេទទាំងអស់

ផ្លាកអ័រតូដិន

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍ធ្មេញ>ផ្លាកអ័រតូដិន

ផលិតផល

106
B01-106 ម៉ាស៊ីនពត់ពោងកម្លាំងបង្វិលជុំ

B01-106 ម៉ាស៊ីនពត់ពោងកម្លាំងបង្វិលជុំ


លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

ការបញ្ជាក់លម្អិត

● Made of high quality stainless steel and imported alloy materials, high strength,good hardness,corrosion resistance,flexible use light weight and convenient

● Streamlined design,ergonomic and easy to operate

 

ការប្រើប្រាស់ 

It is used by orthodontists to bend, shape and cut various orthodontic wires, as well as remove brackets, belt loops, place sub-tooth rings, and tow hooks For teeth irregularities, teeth with seams, lordosis, ground and mispla-cement, chronic periodontal infection patients, etc.

xq

For applying torque to archwire, often used in pairs, tip size 1.4mm

20191021155708_295

ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ