ប្រភេទទាំងអស់

ផ្លាកអ័រតូដិន

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍ធ្មេញ>ផ្លាកអ័រតូដិន

ផលិតផល

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

ការបញ្ជាក់លម្អិត

● Made of high quality stainless steel and imported alloy materials,high strength,good hardness,corrosion resistance,flexible use light weight and convenient

● ការរចនាកាន់តែរលូន ergonomic និងងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ

 

ការប្រើប្រាស់ 

It is used by orthodontists to bend, shape and cut various orthodontic wires, as well as remove brackets, belt loops, place sub-tooth rings, and tow hooks For teeth irregularities, teeth with seams, lordosis, ground and misplacement, chronic periodontal infection patients, etc.

105105

20191021155035_449

ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ