ប្រភេទទាំងអស់

ស៊េរី Hopefusion

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ការគ្រប់គ្រង Infusion>ស្នប់សឺរាុំង>ស៊េរី Hopefusion

ផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបូមសឺរាុំងពីរឆានែល
ម៉ាស៊ីនបូមសឺរាុំងឆានែលពីរស៊េរីស៊េរីហ្វាយហ្វួស

ម៉ាស៊ីនបូមសឺរាុំងឆានែលពីរស៊េរីស៊េរីហ្វាយហ្វួស


លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

英文版Hopefusion双通道注射泵

ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ