ប្រភេទទាំងអស់

គ្រឿងនិងរបស់ប្រើប្រាស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ការគ្រប់គ្រង Infusion>គ្រឿងនិងរបស់ប្រើប្រាស់

ផលិតផល

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល
1

Materials and Advantages:

·Enclosure is made from PBT+PC alloy to achieve more stable properties

·Outstanding corrosion resistance

·Easy to medically clean, which ensures clinical cleanli-ness.


លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល:

·Brand-new appearance, simple yet splendid

·More classical with elegant white-gray color.Suitable for Sunfusion infusion and syringe pumps 

2

ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ