ប្រភេទទាំងអស់

គ្រឿងនិងរបស់ប្រើប្រាស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ការគ្រប់គ្រង Infusion>គ្រឿងនិងរបស់ប្រើប្រាស់

ផលិតផល

Infusion pump warmer
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក BYOND Infusion កាន់តែកក់ក្តៅ

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក BYOND Infusion កាន់តែកក់ក្តៅ


លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

     Built-in heater (optional): It can heat the infusion pipeline, and the temperature can be adjusted from 26° to 40° to meet different infusion environments.

输液泵加温器

ការដំឡើងឧបករណ៍កំដៅ

图片 1

Install the infusion line into the slot in the infusion warmer

图片 2

Gently close the door of the infusion warmer

图片 3


ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរ
0
កញ្ចប់សាកសួរ
    រទេះសួររបស់អ្នកគឺទទេ