બધા શ્રેણીઓ

પ્રેરણા ડોક સ્ટેશન

હોમ>પ્રોડક્ટ્સ>પ્રેરણા વ્યવસ્થાપન>પ્રેરણા ડોક સ્ટેશન

ઉત્પાદનના લક્ષણો

图片 13


Centralized Power Supply
·Only one power cable is required for charging and powering all pumps in the infusion workstation
·Plug-in and modular design:2-12pumps can be combined optionally to as required
·Allinfusion tube management clap is provided for various infusion tubes and extension tubes,saving spaces and avoiding safety risk
图片 1
图片 2 વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ડિઝાઇન
·Modular design, freely combination, smart and lightweight, easy transfer
·Stackable and stacked track design, easy to stack pumps witho-ut any tools, greatly save space
·Lock the pump automatically to prevent loosening and unlock the pump easily
Multiple Channel-Flexible
·Stacked track design, Stll keep infusion by pulled out the pump when patient leave beds
·Freely combination from 2-12pumps to meet different needs
图片 3
图片 4 Infusion Central Management System
·WIFI Connectivity --Collect data-Release -realize remote monitoring


ઉત્પાદન બતાવી રહ્યું છે
પૂછપરછ
0
તપાસ ટોપલી
    તમારી તપાસ કાર્ટ ખાલી છે